Du er her

Etterutdanning i brukermedvirkning

Pasientrettighetsloven og Helsepersonelloven slår fast at brukere av tjenester har rett til informasjon, innflytelse og medvirkning på tjenester de mottar. For å ta brukermedvirkning på alvor kreves en holdningsendring i helsetjenesten.

I erkjennelsen av at det ikke er lett å skape holdningsendringer og strukturelle endringer, har N.K.S. Kløverinstitusjoner laget en prosessbasert etterutdanning i brukermedvirkning for alle profesjoner i helsetjenesten. At brukermedvirkning blir en del av kulturen ved institusjonen er oppfyllelse av loven og av et kvalitetskrav.

Mål om å bli best på brukermedvirkning
Målsettingen er at de ansatte skal ta brukernes kunnskap og kompetanse med i alle vurderinger. Dette skal prege dem i møte med den enkelte pasient, pårørende og i deres arbeid på systemnivå i institusjonen.

Etterutdanning i brukermedvirkning ble utviklet som et ledd i å oppfylle vårt strategiske mål mot 2008: Å bli best på brukermedvirkning. Etterutdanningen er gjennomført ved virksomhetens 22 institusjoner.

Til fri benyttelse
Etterutdanningen i brukermedvirkning kan fritt benyttes, men vi ber om at det vises til kilde/opphav ved bruk. Utdanningen er delt inn i fem moduler over totalt 10 timer.

 

Last ned oversikt moduloversikten her.

Last ned Etterutdanning i brukermedvirkning her.

 

Utdanningen har fått økonomisk støtte av kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Den er utviklet av direktør i N.K.S.. Kløverinstitusjoner as Mette Kalve, brukerrepresentant Ida Tuhus, pårørenderepresentant Einar Georg Johannessen, styrer N.K.S. Eiksåsen MS-hjem Stine Rakkestad, seniorrådgiver i sosial- og helsedirektoratet Kari Guttormsen, og generalsekretær i N.K.S. Anne-Karin Nygård.

Fagnettverk Huntington

NKS Kløverinstitusjoner er koordinator for Fagnettverk Huntington, et oppdrag vi fikk av Helsedirektoratet i 2009.

logo-fagnettverk-542.jpg

Nettverk Veiledningssenter for pårørende

NKS Kløverinstitusjoner koordinerer nettverket av Veiledningssenter for pårørende av rusavhengige.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.02.03_1.png

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Norske Kvinners Sanitetsforening

NKS Kløverinstitusjoner eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer