Du er her

Historikk

N.K.S. har lange tradisjoner med drift av institusjoner innen helse- og sosialsektoren. Drivkraften har vært omsorgen for medmennesket. Dette er også tydeliggjort gjennom i N.K.S. sine verdier;"Omsorg, uegennytte og nærhet til lokalmiljøet". Det arbeidet som er nedlagt av sanitetskvinnene når det gjelder å "se" behov, for så å etablere tilbud er den beste veiviser i frivillighet. Offentlige myndigheter har sett dette, og lokale foreninger og fylker har avtaler med det offentlige når det gjelder drift av institusjonene.

Allerede i 1903 åpnet N.K.S. sin første institusjon, Haugen på Grorud, som var et pleiehjem for tuberkuløse med 22 sengeplasser. I 1933 hadde sanitetsforeninger over hele landet opprettet i alt 21 tuberkulosehjem og sanatorier. I tillegg eide og drev de 15 kombinerte syke- og tuberkulosehjem. I 1939 hadde N.K.S. opprettet i alt 16 feriekolonihus. Dette ble en populær attraksjon for mødre og barn. Både i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bodø etablerte sanitetskvinnene sykepleierskoler. Idag eier og driver Oslo Sanitetsforening Hjelpepleierskolen . Foreningen foretok en større ombygning av det som tidligere var Revmatismesykehuset i Oslo, og Hjelpepleierskolen var blant dem som flyttet inn i disse lokalene.

N.K.S. har drevet revmatismesykehus, hjem for pasienter med cerebral-parese, senil demens, multipel sklerose, rekreasjonshjem for astmapasienter, barnehjem og en rekke psykiatriske institusjoner.

I dag driver sanitetskvinner ulike typer institusjoner, her kan nevnes distriktspsykiatriske senter, alders- og sykehjem, revmatismesykehus, kompetansesenter innen demens, multippel sklerosesenter, tilbud til unge rusavhengige, tilbud til mulitfunksjonshemmede barn, barne og ungdomspsykiatrisk institusjon pasienthotell mv.

Den 29. mars  2000 ble N.K.S. Kløverinstitusjoner as etablert som et ideelt aksjeselskap for å samle institusjoner og virksomheter innen helse- og sosialområdet drevet av N.K.S. under én paraply.

Fagnettverk Huntington

NKS Kløverinstitusjoner er koordinator for Fagnettverk Huntington, et oppdrag vi fikk av Helsedirektoratet i 2009.

logo-fagnettverk-542.jpg

Nettverk Veiledningssenter for pårørende

NKS Kløverinstitusjoner koordinerer nettverket av Veiledningssenter for pårørende av rusavhengige.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.02.03_1.png

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Norske Kvinners Sanitetsforening

NKS Kløverinstitusjoner eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer