Du er her

Oppgaver

Selskapets oppgaver

 • Selskapets ansvarsområde/bistandsområder er blant annet, men ikke begrenset til:
 • Være en pådriver for
 • Kvalitet og verdighet ved institusjonene/virksomhetene
 • Brukermedvirkning ved institusjonene/ virksomhetene
 • Ansvar for å utvikle en felles strategi for drift av institusjoner/virksomheter og arbeide for at denne følges.
 • Yte profesjonell bistand til eier/part, driftsstyre og daglig leder for institusjonene. Denne bistand omfatter både faglig og økonomisk drift.
 • Arbeide for styrets utvikling og opplæring slik at styret for virksomhetene kan ivareta sine sine oppgaver på en forsvarlig måte.
 • Ansvar for opplæring og oppfølging av driftsstyret og institusjonens ledere, særlig med henblikk på å styrke N.K.S.' verdigrunnlag.
 • Bidra med tiltak overfor de ansatte for å sikre gode personalforhold og faglig utvikling.
 • Ansvar for å følge opp at institusjonen/virksomheten drives i samsvar med N.K.S. sitt formål og Selskapets strategi.
 • Delta i forhandlinger om inngåelse av driftsavtaler og evt. andre avtaler med det offentlige.
 • Delta i ansettelse av institusjonens/virksomhetens daglige leder.
 • Bidra til å løse mulige konflikter mellom institusjonens/virksomhetens daglige leder og driftsstyret.
 • Bistå Part ved evt. nedleggelse av institusjon/virksomhet samt vurdere muligheter for alternativ drift. Sammen med N.K.S.' hovedstyre vurdere å overta institusjonen til eie eller drive.

Fagnettverk Huntington

NKS Kløverinstitusjoner er koordinator for Fagnettverk Huntington, et oppdrag vi fikk av Helsedirektoratet i 2009.

logo-fagnettverk-542.jpg

Nettverk Veiledningssenter for pårørende

NKS Kløverinstitusjoner koordinerer nettverket av Veiledningssenter for pårørende av rusavhengige.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.02.03_1.png

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Norske Kvinners Sanitetsforening

NKS Kløverinstitusjoner eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer