Du er her

Serviceerklæringer

Serviceerklæringen er et selvpålagt løfte fra institusjonens ansatte om hva brukerne kan forvente, og beskriver blant annet hvilke behandlingsmetoder og oppfølging hver enkelt institusjonen kan tilby. Alle serviceerklæringene er utarbeidet av de ansatte ved de ulike institusjonene, og foreligger i brosjyreform.

Idéen om serviceerklæringer ble lansert av Dagfinn Høybråten i hans første periode som helseminister. Regjeringens mål var at alle statlige virksomheter skulle ha utviklet egne serviceerklæringer innen utgangen av år 2000. Innen helsesektoren er det likevel få som har prioritert dette arbeidet.

N.K.S.' arbeid med serviceerklæringer startet i januar 2002, og er en kontinuerlig prosess. Selskapet bistår blandt annet i gjennomgang av rutiner og tilbud ved institusjonene. Det gjennomføres spørreundersøkelser blant pasienter, pårørende og samarbeidspartnere som grunnlag for å kunne gi et tilbud som samsvarer bedre med brukernes behov og forventninger. Arbeidet har ført til endringer i flere institusjoner.

Som eksempler kan nevnes:

Voss Distriktpsykiatriske Senter (DPS) avdeling Bjørkeli har redusert behandlingsmøtene fra å bestå av 10 –12 ansatte til å kun bestå av ansvarlig lege, pasientens primærkontakt og pasienten selv. Tidligere torde ikke mange pasienter å delta i møtene, fordi det ble for mange mennesker å forholde seg til. Nå er pasientene godt fornøyde, og føler at de får være med i planleggingen av egen behandling.
Margit Tanners Minne (aldershjem) har endret rutinene for mottak av pasienter.
Jæren Distriktpsykiatriske Senter har innført behandlingsplan for alle pasientene.

11. august 2003 besøkte helseminister Dagfinn Høybråten N.K.S. Kløverhagen (alderspsykiatri) på Ringbu i forbindelse med prosjekt Serviceerklæringer.

Fagnettverk Huntington

NKS Kløverinstitusjoner er koordinator for Fagnettverk Huntington, et oppdrag vi fikk av Helsedirektoratet i 2009.

logo-fagnettverk-542.jpg

Nettverk Veiledningssenter for pårørende

NKS Kløverinstitusjoner koordinerer nettverket av Veiledningssenter for pårørende av rusavhengige.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.02.03_1.png

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Norske Kvinners Sanitetsforening

NKS Kløverinstitusjoner eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer